USP Vastgoed – Huisstijl

    Voor USP Vastgoed ontwikkelde TIF de huistijl. De nieuwe huisstijl moest passen bij de huidige activiteiten van USP en recht doen aan de kernwaarden die bij USP horen.

    Het menselijke aspect stond daarbij voorop. Daarnaast was het voor ons van belang dat de herkenbaarheid van het oude beeldmerk werd gewaarborgd.

    USP Vastgoed is een veelzijdige projectontwikkelaar, actief op het gebied van woningbouw, verblijfsrecreatie, ontwikkeling en exploitatie van bedrijventerreinen, commercieel vastgoed, maatschappelijk vastgoed waaronder zorg en onderwijs.

    Het werkgebied van USP vastgoed is West-Nederland / provincie Noord-Holland.

    Opdrachtgever: USP Vastgoed BV, Hoorn